Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СТРАХУВАННЯ

У статті досліджено основні напрями розвитку страхового законодавства, обумовлені прийнятим 16 березня 2016 року Верховною Радою України за основу проектом Закону «Про страхування». Визначено, що проект Закону «Про страхування» комплексно регулює відносини у сфері страхування, а саме: у страхуванні, перестрахуванні, посередницькій діяльності у страхуванні та спрямований на адаптацію вітчизняного страхового законодавства до acquis communautaire.
До основних новел, передбачених проектом Закону «Про страхування», віднесено: 1) розширений страховий глосарій; 2) визначення переліку суб’єктів страхової та перестрахової діяльності; 3) врегулювання окремого ліцензування перестрахової діяльності як виключного виду господарської діяльності; 4) розмежування понять страхова діяльність та страхова операція; 5) детальна регламентація договірних відносин у страхуванні та перестрахуванні; 6) створення на страховому ринку саморегулівних організацій страховиків, участь у яких стає обов’язковою. Визначено, що терміни «страховик», «перестраховик» є узагальнювальними і позначають: 1) суб’єктів, які мають право здійснювати страхову/перестрахову діяльність; 2) сторону договору страхування/перестрахування, яка надає страхову перестрахову послугу. Для визначення правового статусу суб’єктів страхової та перестрахової діяльності запропоновано вживати терміни «страхова компанія», «перестрахова компанія», «філія страхової компанії».

Прочитано 445 разів
Ви тут: Home Архів номерів #1(19)/2017 ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СТРАХУВАННЯ