Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

СУБʼЄКТ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Для визнання певного субʼєкта носієм публічних повноважень його належність до органів держави не принципова, не принципово яка його організаційно-правова форма (юридична особа, колективне утворення без статусу юридичної особи), необхідно дотримання таких умов: субʼєкт уповноважений законодавством на здійснення публічних повноважень; у нормативному акті мають бути визначені підстави набуття, межі повноважень, спосіб діяльності та компетенція такого субʼєкта. Практика адміністративного судочинства свідчить про постійне й масштабне залучення до участі в розгляді й вирішенні адміністративних справ субʼєктів, яких доволі складно можна визначити саме як «субʼєктів владних повноважень» (субʼєктів публічної адміністрації). Наголошено, що субʼєкт публічної адміністрації може реалізовувати як публічно-правові так і приватно-правові повноваження.

Прочитано 360 разів
Ви тут: Home Архів номерів #1(19)/2017 СУБʼЄКТ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ