Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню інституту адміністративно-правових процедур щодо виявлення та усунення причин порушення прав науково-педагогічних працівників у коледжах. Приділяється увага їх видовій класифікації, з якої пропонуються авторські пропозиції щодо доповнення такої з огляду на особливий статус коледжів. Акцентується увага на проблемах щодо заповнення прогалин та їх ідентифікації з цієї проблематики.

Стаття присвячена дослідженню особливостей організації та адміністративно-правового забезпечення наукової роботи в коледжах за юридичним напрямом надання освітніх послуг. Приділяється увага взаємозв’язку освіти й науки у якісній підготовці юристів. Визначаються сфери та обсяги наукової роботи в коледжах даного типу спрямування. Характеризуються проблемні аспекти адміністративного управління та забезпечення коледжем наукової роботи. Доводиться потреба
зміни й уточнення закону України «Про вищу освіту».

Ви тут: Home Архів номерів #1(19)/2017 Показати матеріали по тегу: адміністративноправове регулювання діяльності коледжів