Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

DR KATARZYNA JULIA KOWALSKA PROFIL KLIENTA PRZEDSĄDOWEJ POMOCY PRAWNEJ W РOLSCE: STATYSTYKI A REALNE POTRZEBY

Artykuł poświęcony jest kwestiom bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce. Autor analizuje możliwości udzielania przygotowawczego pomocy prawnej w oparciu o doświadczenia organizacji pozarządowych, studentów w jednym z punktów Uniwersytetu pomocy prawnej w Warszawie, a na podstawie jego własnych badań na ten temat. W rezultacie sformułowano wnioski dotyczące poprawy ustawodawstwa krajowego w tej dziedzinie, przewidziano mechanizmy wdrażania prawa osób fizycznych do bezpłatnej pomocy prawnej w poradniach prawnych.

Прочитано 168 разів
Ви тут: Home Архів номерів #1(20)/2018 DR KATARZYNA JULIA KOWALSKA PROFIL KLIENTA PRZEDSĄDOWEJ POMOCY PRAWNEJ W РOLSCE: STATYSTYKI A REALNE POTRZEBY