Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті окреслено основні напрямки реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави. Наголошено на необхідності забезпечення належної реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави у сфері захисту прав дітей. Проаналізовано специфіку такого напрямку як запобігання та протидія корупції. 

Розглянуто зарубіжний досвід створення і діяльності військової поліції, її завдання, функції і повноваження в провідних країнах світу. Обґрунтовується необхідність і умови запровадження та ефективного функціонування військової поліції в Україні, яка б відповідала стандартам Північноатлантичного альянсу. Узагальнено низку політичних рішень, що дозволяють реалізувати цю мету. Наголошено на необхідності більш тісного співробітництва з представниками військових поліцій держав-членів НАТО.

Jedność uregulowań prawnych we wspólnocie państw umawiających się zwiększa efektywność ścigania sprawców przestępstw. Dotyczy to między innymi mechanizmów takich jak pościg transgraniczny, będący jedną z form współpracy policyjnej w Unii Europejskiej. Artykuł przybliża współpracę międzynarodową w zakresie stosowania pościgów transgranicznych w strefie Schengen, wskazując metody i formy organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych.

Ви тут: Home Архів номерів #1(3)/2013 Показати матеріали по тегу: злочинність