Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті окреслено основні напрямки реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави. Наголошено на необхідності забезпечення належної реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави у сфері захисту прав дітей. Проаналізовано специфіку такого напрямку як запобігання та протидія корупції. 

Jedność uregulowań prawnych we wspólnocie państw umawiających się zwiększa efektywność ścigania sprawców przestępstw. Dotyczy to między innymi mechanizmów takich jak pościg transgraniczny, będący jedną z form współpracy policyjnej w Unii Europejskiej. Artykuł przybliża współpracę międzynarodową w zakresie stosowania pościgów transgranicznych w strefie Schengen, wskazując metody i formy organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych.

Розглянуто зарубіжний досвід створення і діяльності військової поліції, її завдання, функції і повноваження в провідних країнах світу. Обґрунтовується необхідність і умови запровадження та ефективного функціонування військової поліції в Україні, яка б відповідала стандартам Північноатлантичного альянсу. Узагальнено низку політичних рішень, що дозволяють реалізувати цю мету. Наголошено на необхідності більш тісного співробітництва з представниками військових поліцій держав-членів НАТО.

Ви тут: Home Архів номерів #1(3)/2013 Показати матеріали по тегу: злочинність