Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто національну систему нормативно-правових актів, які регулюють статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Дану систему проаналізовано крізь призму часу, виявлено недоліки порядку її побудови та надані пропозиції щодо їх усунення. Крім того, проаналізовано можливі підходи до класифікації документів, які загалом регламентують інститут прав даної категорії осіб.внутрішньо переміщені особи

Здійснено загальний правовий аналіз сучасного стану взаємодії територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій з органами публічної влади і недержавними інституціями. У рамках дослідження розглянуто законодавчі акти та підзаконні нормативно-правові документи різних суб’єктів нормотворчості в Україні, а також публікації сучасних фахівців у галузі права. У якості прикладу розглянуто взаємодію з органами Міністерства внутрішніх справ, як державними органами та установами ПАТ Укртелеком, як суб’єктами, що не наділені владними повноваженнями.

У статті здійснено аналіз наукових праць, довідкової літератури та нормативно-правових актів щодо визначення поняття «обмеження», а також ознак обмежень, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Обґрунтовується авторська позиція щодо визначення поняття «обмеження».

У статті здійснено аналіз наукових праць, довідкової літератури та нормативно-правових актів щодо визначення поняття «обмеження». Крім того приділено увагу визначенню ознак обмежень, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Наводиться авторська позиція щодо визначення поняття «обмеження».

Ви тут: Home Архів номерів #1(3)/2013 Показати матеріали по тегу: надзвичайна ситуація