Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#1(3)/2013

У статті розкрито зміст адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки влади, який окреслюється специфічним предметом правового регулювання, що пронизаний численними вертикальними і горизонтальними зв’язками, які поєднують однорідні суспільні відносини, систему, структуру, механізм та напрями адміністративно-правового регулювання.

В статье рассматриваются гарантии административно-правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев. Проанализированы механизмы защиты прав и свобод человека, а также специфика гарантий реализации административно-правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев.

Статья посвящена вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел по предупреждению правонарушений в жилом секторе. Предлагается система мер, направленных на повышение эффективности профилактической деятельности подразделений и сотрудников полиции в пределах установленной им компетенции.

Статтю присвячено характеристиці судоустрою та організації здійснення адміністративного судочинства в Німеччині. Зокрема, проаналізовано здійснення судочинства у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Стисло описано процедури порушення та розгляду адміністративних справ у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

У статті розкривається сутність попереднього процесуального способу захисту суб’єктивних публічних прав − зупинення певних дій суб’єктів владних повноважень. Описано види та зміст процедур такого захисту, наслідки постановлення ухвал про застосування таких захисних дій.

(Muríň, P. Slovenské masmediálne právo / P. Muríň. – Bratislava : Ing. Miroslav Mračko; EPOS, 2010. – 559 s.)

Сторінка 2 з 2