Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#1(7)/2014

Artykuł, jest próbą syntetycznego przedstawienia wyników przeprowadzonych w ramach projektu badawczo-rozwojowego, badań dotyczących kompetencji zawodowych średniej i wyższej kadry menadżerskiej polskiej Policji.

There is one education system in England and Wales. Therefore in this article important issues concerning the very system (its character, aims, structure, as well as the effectiveness of its functioning (administration, supervision, general rules of functioning and principles of assessment)) are analysed.

У статті розглянуто поняття соціального та державного контролю, проаналізовано законодавство про страхування, зазначені наявні у ньому недоліки та шляхи їх усунення.

У статті вивчено та проаналізовано організаційні форми, їх значення для прокурорської діяльності. Надано характеристику таким організаційним заходам, як нарада, Всеукраїнській Всеукраїнська конференції конференція працівників прокурори, добір кандидатів на посаду прокурора. Зроблено висновок, що за змістом організаційні форми мають внутрішньо-управлінське, внутрішньо-апаратне значення, проте в кінцевому рахунку вони спрямовані на задоволення суспільного та державного інтересу.

Сторінка 3 з 3