Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Визначено основні етапи розвитку нормативно-правового регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в Україні, проаналізовано їх зміст і значення. Розглянуто сучасний стан правового забезпечення процедурної діяльності у сфері вищої освіти та окреслено основні напрямки його вдосконалення.

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану та перспектив становлення в Україні вищої освіти європейського рівня. В статті проведений аналіз міжнародних договорів України, які регламентують питання про вищу освіту, а також досліджені основні здобутки Закону України «Про вищу освіту». Автор пропонує продовжити процес європеїзації вищої освіти в Україні. Для ефективності цього процесу пропонується офіційно прийняти програмний документ, який би визначив основні засади подальшої освітньої реформи. Крім того, пропонується створити окремі програми реформування галузей освіти і науки в Україні.

Розглянуто сучасний стан нормативно-правового закріплення порядку створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів в Україні, визначено та проаналізовано зміст основних елементів цієї процедури.

У статті сформовано авторське розуміння спеціальних принципів вищої освіти в Україні як вихідних положень взаємодії суб'єктів владних повноважень, студентів і вищих навчальних закладів. До них зокрема віднесено принципи доступності, масовості, незалежності, рівності та державної підтримки вищої освіти.

Ви тут: Home Архів номерів #2(12)/2015 Показати матеріали по тегу: вища освіта