Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті комплексно проаналізовано в контексті теоретично-правового дискурсу поняття «правовий статус» від започаткування його самостійного тлумачення в 1960-х роках до трансформації в сучасній українській та зарубіжній теоретично-правовій науці. Стверджується, що правовий статус реєстрового козацтва передбачає подвійний характер його виявлення, зокрема, з’ясування статусу козацтва як військової корпорації, а з іншого боку, як фізичної особи — реєстрового козака. Розкрито зміст тогочасного розуміння правового статусу цієї соціальної категорії через можливість реалізації «прав» «свобод» та «привілеїв» як фізичної особи, так і юридичної особи — усього реєстрового козацтва.

У статті визначено поняття і види суб’єктів провадження у справах про порушення митних правил, досліджено і розкрито недоліки нормативного регулювання їх правового статусу та запропоновано зміни до чинного законодавства.

Стаття містить порівняльно-правовий аналіз доктринальних учень про інститут глави держави в античний і середньовічний періоди. Зроблено висновок про те, що в період античності спостерігається значний вплив на правовий статус глави держави не стільки релігійних, як філософських міркувань, в основу яких були покладені морально-етичні якості людини, натомість доктринальні дослідження середньовічної епохи формувалися під потужним впливом релігії, що зумовлено визнанням християнства державною релігією, посиленням папської влади та розвитком богословської науки.

У статті здійснено аналіз нормативно-правових джерел, якими врегульовано дисциплінарну відповідальність та дисциплінарне провадження в органах Національної поліції України, а також наукової думки з питань адміністративно-правового статусу суб’єктів дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України. У результаті вивчення змісту нормативно-правового забезпечення дисциплінарної відповідальності та наукових праць із цієї тематики здійснено класифікацію суб’єктів дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України та розглянуто їх правовий статус. Зроблено висновок, що для суб’єктів дисциплінарного провадження характерне суміщення різних функцій під час провадження. Правовий статус законодавчо визначено лише для частини суб’єктів, а правовий статус інших суб’єктів дисциплінарного провадження потребує встановлення.

У статті розглянуто правовий статус Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України як органу публічної адміністрації у сфері житлово-комунального господарства. Автор зосереджує увагу на дослідженні поняття адміністративно-правового статусу та визначенні його елементів.

Сторінка 1 з 2
Ви тут: Home Архів номерів #2(12)/2015 Показати матеріали по тегу: правовий статус