Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

ПРАВО НА ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ЯК САМОСТІЙНЕ СУБ’ЄКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО - Вавженчук С. Я

Статтю присвячено аналізу права на захист трудових прав як самостійного суб’єктивного трудового права. Розкрито зміст досліджуваного правового явища та надано його авторське визначення. Окрема увага приділяється правомочностям права на захист трудових прав.

Прочитано 148 разів
Ви тут: Home Архів номерів #2(16)/2016 ПРАВО НА ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ЯК САМОСТІЙНЕ СУБ’ЄКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО - Вавженчук С. Я