Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті визначено поняття, ознаки та види адміністративно-господарських санкцій, що застосовуються в охоронних фондових правовідносинах. Класифіковано та систематизовано адміністративно-господарські санкції на організаційно-правові та майнові, досліджено підстави та порядок їх застосування за окремі правопорушення на фондовому ринку. 

У статті досліджено підстави та особливості застосування санкцій, пов’язаних з анулюванням ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Анулювання ліцензії призводить до припинення права на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. Підставою для застосування такої санкції є господарське правопорушення, а метою — припинення порушення та ліквідація його наслідків. Запропоновано впровадження примусового продажу через систему електронних торгів або на фондовій біржі частки в статутному капіталі/пакета акцій професійного учасника фондового ринку. Виділено процедури відкликання ліцензії, припинення дії ліцензії та визнання ліцензії недійсною. Відкликання ліцензії визначено як адміністративний захід впливу, змістом якого є припинення за рішенням НКЦПФР права на провадження ліцензіатом окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку. До підстав припинення ліцензії віднесено її втрату, пошкодження, переоформлення, непереоформлення у встановлений законом строк, скасування ліцензування виду господарської діяльності. Підставами визнання ліцензії недійсною визначено несплату за видачу ліцензії у строк, визначений законом, видачу ліцензії з порушенням вимог закону, у тому числі за наявності підстав для відмови у видачі ліцензії.

Ви тут: Home Архів номерів #2(16)/2016 Показати матеріали по тегу: адміністративногосподарські санкції