Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#2(2)/2012

Реформування правоохоронної системи є одним з безумовних пріоритетів державного будівництва. Особлива увага при цьому традиційно акцентується на вичерпному визначенні правового статусу поліції (міліції), що є ключовим суб’єктом забезпечення внутрішньої (публічної) безпеки, уповноваженим на виконання широкого спектру завдань. Реалізуючи винятково значущу соціальну місію забезпечення публічної безпеки і усунення загроз для суспільного та індивідуального блага, які охороняються, поліція (міліція) постійно відчуває вплив мінливих за характером і якістю внутрішніх і зовнішніх чинників. Вона завжди залишається регулятором конкретної реляції між примусом і свободою, а тому приречена на пильну увагу з боку соціуму, що водночас намагається сформулювати комплексне «замовлення на безпеку» та запобігти необґрунтованому державному втручанню в життя громадянського суспільства. Тому слід зважати, що будь-які спроби коригування філософії поліцейської діяльності і перегляду організаційно-правових засад функціонування поліції (міліції) завжди будуть викликати широкий резонанс у науковому середовищі та громадянському суспільстві.

Сторінка 2 з 2