Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

БIЛОЦЕРКОВЕЦЬ Н. В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ПРОВАЙДЕРА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВIРЧИХ ПОСЛУГ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВОВIДНОСИН У СФЕРI ЕЛЕКТРОННОЇ IДЕНТИФIКАЦIЇ

Стаття присвячена державному регулюванню діяльності провайдерів електронних довірчих послуг, класифікації провайдерів електронних довірчих послуг, дослідженню їх прав, обов’язків та відповідальності. Автором приділено увагу відмінностям правового статусу кваліфікованих та некваліфікованих провайдерів, перевагам користування послугами кваліфікованих провайдерів електронних довірчих послуг. Проведено порівняльний аналіз правового статусу провайдера довірчих послуг за законодавством України та правом Європейського Союзу.

Прочитано 147 разів
Ви тут: Home Архів номерів #2(21)/2018 БIЛОЦЕРКОВЕЦЬ Н. В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ПРОВАЙДЕРА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВIРЧИХ ПОСЛУГ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВОВIДНОСИН У СФЕРI ЕЛЕКТРОННОЇ IДЕНТИФIКАЦIЇ