Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

БЕЛЕЙ Є. Н. ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

Статтю присвячено визначенню поняття «громадське здоров’я». У статті розглянуто підходи до розкриття понять «індивідуальне здоров’я» і «здоров’я населення» та зроблено висновки стосовно особливостей їх розуміння. Сформульовано п’ять ракурсів тлумачення категорії «здоров’я населення» і запропоновано її (авторську) дефініцію. Виділено три напрямки розуміння категорії «громадське здоров’я» та її співвідношення з поняттям «здоров’я населення». Зроблено висновок, що «громадське здоров’я» є складним і багатовимірним поняттям, розуміння сутності якого неможливо обмежити єдиною дефініцією. Обґрунтовано доцільність вивчення громадського здоров’я в кількох площинах, як це має місце з іншими комплексними правовими категоріями.

Прочитано 206 разів
Ви тут: Home Архів номерів #2(21)/2018 БЕЛЕЙ Є. Н. ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»