Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті розглядаються актуальні проблеми правового регулювання охорони громадського здоровʼя в Україні, зокрема необхідність побудови системи охорони громадського здоровʼя і вибору відповідних законодавчих рішень; створення інституційно-правової основи охорони громадського здоровʼя; оптимізація адміністративних процедур у сфері охорони здоровʼя; удосконалення правового регулювання надання первинної медичної допомоги; створення належного законодавчого підґрунтя для міжсекторальної взаємодії з метою зміцнення здоровʼя та інші проблеми.

Статтю присвячено визначенню поняття «громадське здоров’я». У статті розглянуто підходи до розкриття понять «індивідуальне здоров’я» і «здоров’я населення» та зроблено висновки стосовно особливостей їх розуміння. Сформульовано п’ять ракурсів тлумачення категорії «здоров’я населення» і запропоновано її (авторську) дефініцію. Виділено три напрямки розуміння категорії «громадське здоров’я» та її співвідношення з поняттям «здоров’я населення». Зроблено висновок, що «громадське здоров’я» є складним і багатовимірним поняттям, розуміння сутності якого неможливо обмежити єдиною дефініцією. Обґрунтовано доцільність вивчення громадського здоров’я в кількох площинах, як це має місце з іншими комплексними правовими категоріями.

Ви тут: Home Архів номерів #2(21)/2018 Показати матеріали по тегу: громадське здоров’я