Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті розглядаються проблеми меж і способів захисту субʼєктивних прав, свобод і законних інтересів приватних осіб в адміністративному судочинстві. Узагальнюються види постанов, які можуть прийматися адміністративними судами за наслідками вирішення по суті справ, віднесених до їх юрисдикції. Наводяться пропозиції щодо удосконалення положень національного законодавства в частині кордонів судового контролю за рішеннями, діями, бездіяльністю субʼєктів владних повноважень, учинених у межах їх дискреційних повноважень. 

У статті досліджуються вітчизняні та іноземні доктринальні підходи до сутності адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації. Окреслено ключові положення щодо природи дискреційних повноважень публічної адміністрації. Запропоновано авторський підхід до розуміння поняття адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації, а також наведено його ключові ознаки.

Проаналізовано підстави та чинники виникнення в адміністративно-правовій науці такого поняття як «адміністративний розсуд» субʼєкта публічної адміністрації. Доведено, що поняття «адміністративний розсуд суб’єкта публічної адміністрації» почало активно впроваджуватися та використовуватися в сучасній адміністративно-правовій під впливом таких чинників, як прийняття в 1996 році Конституції України та нормативних актів, які регулюють систему, компетенцію субʼєктів публічної адміністрації, визначають їх умови реалізації цими суб’єктами, визнання людини, її життя і здоровʼя, честі і гідності, недоторканості і безпеки найвищою соціальною цінністю, проголошення відповідальності держави перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головного обов’язку держави.

Ви тут: Home Архів номерів #2(21)/2018 Показати матеріали по тегу: дискреційні повноваження