Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#2(8)/2014

Місцеве самоврядування – незалежний і автономний організм, на природу якого впливають його суб'єкт, об'єкт і реалізовані ним завдання.

Польська система місцевого самоврядування формується протягом уже семи століть. Період трьох поділів Польщі, а також процеси, які відбувалися в минулому столітті, особливо позначилися на її існуванні. Основи сьогоднішньої системи було закладено двадцять два роки тому. Система повітів не відповідає однак вимогам сучасного державного управління, становить предмет широкої критики, кожен наступний уряд обмежує їхні повноваження, що в свою чергу спричиняє відсутність потреби їхнього функціонування.

Дослідження зазначених проблем, а також можливих способів їх вирішення можна виконати за допомогою струменевого методу. Блок-схема струменевого дослідження дозволяє проводити діагностику, яка базується на дослідженні історії, геополітичного оточення і чинного законодавства. До дослідження пропонуємо також включити висновки, вироблені на основі статистичного аналізу в соціальній, економічній і фінансовій галузях.

Необхідність внесення поправок до системи земських повітів є очевидною. А найкращим вирішенням цієї проблеми є коректування повноважень місцевих органів влади. У зв'язку з цим постає необхідність проведення більш детального дослідження ситуації функціонування польських земських повітів.

Досліджено зміни, внесені до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», та наводено низку недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення.

В статті визначаються практично значимі критерії класифікації видів контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин, характеризуються їх окремі види, а також обґрунтовується доцільність внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з досліджуваних питань.

У статті вивчено та проаналізовано питання контролю за здійсненням адміністративно-правових форм у прокурорській діяльності. Розкрито зміст поняття «контроль», розглянуто види та стадії державного контролю, схарактеризовано гарантії законності прокурорської діяльності. Визначено, що ефективно здійснювати адміністративно-правові форми прокурорської діяльності можна лише за наявності чіткого контролю. 

Сторінка 3 з 3