Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

ТРИ ТЕОРІЇ ПОДІЛЕНОЇ ВЛАДИ. ГЕНЕЗА ТЕОРІЇ ПОДІЛУ ВЛАДИ ЗА РИШАРДОМ МАЛАЙНИМ

У статті представлений оригінальний підхід польського вченого-конституціоналіс та Ришарда Малайного до генези формування теорії поділу влади, відповідно до якого він виділяє три етапи в розвитку цієї теорії: 1) етап теорії змішаного устрою, в якому він розрізняє стародавній та сучасний; 2) етап теорії устрою рівноваги та 3) етап теорії поділу влади, в якому він розрізняє: доктрину Монтеск’є, доктрину батьків-засновників США, французьку доктрину, німецьку доктрину, англосакську доктрину. Він вважає, що теорія змішаного устрою та теорія устрою рівноваги стали основою для формування теорії поділу влади, але становлять самостійні теорії в межах ідеї поділу влади.

Прочитано 178 разів
Ви тут: Home Архів номерів #3(17)/2016 ТРИ ТЕОРІЇ ПОДІЛЕНОЇ ВЛАДИ. ГЕНЕЗА ТЕОРІЇ ПОДІЛУ ВЛАДИ ЗА РИШАРДОМ МАЛАЙНИМ