Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті проводиться науково-теоретичний аналіз основних причин виникнення адміністративно-правових спорів в соціальній сфері. Наводиться їх класифікація та характеристика істотних ознак. Обґрунтовується необхідність консолідації зусиль усього управлінського апарату в нормотворчій та правозастосовній сферах з мінімізації ролі соціальних факторів як основних причин виникнення адміністративно-правових спорів.

У статті автор здійснює порівняльно-правовий аналіз доктрин адміністративно-правових спорів у країнах з проголошеними демократичними режимами, оцінку суті й природи адміністративно-правових спорів, досліджує теорії адміністративно-правового спорів у зарубіжних країнах, а також аналізує розвиток інституту адміністративної юстиції.

 

    У статті проведено аналіз застосування інституту примирення сторін при вирішенні адміністративно-правових спорів. Визначено та охарактеризовано низку ознак, які повинні бути властиві інституту примирення сторін. Висловлено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до процесуального законодавства України.

Ви тут: Home Архів номерів #3(17)/2016 Показати матеріали по тегу: адміністративноправовий спір