Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#3(17)/2016

The paper deals with analysis of modern statement of the freedom of religion and religious organizations existence in occupied Crimea. The key issue of the paper is to highlight main differences in Ukrainian and Russian law in the sphere of freedom of religion which could provoke human rights violation in religious sphere. Issues concerning re-registration of religious organizations, formalization of property rights, limits in religious organizations’ establishment, fighting extremism rules have been addressed.

Wraz z uzyskaniem w 1918 r. niepodległości i tworzeniem Wojska Polskiego, ważnym zadaniemdla ówczesnych władz cywilnych i wojskowych było ustanowienie struktury duszpasterstwa przeznaczonego do pracy w środowisku żołnierskim. Pierwszym etapem działania było ustanowienie Biskupa Polowego Wojska Polskiego, który faktycznie kierował duchowieństwem wojskowym. Podpisanie przez Polskę i Stolicę Apostolską konkordatu w sposóbuzgodniony przez obie strony uregulowały działalność duszpasterstwa w Wojsku Polskim.

Бізнес-активність суб’єкту господарювання залежить від якості людського капіталу. У випадку У випадку органів місцевого самоврядування, інноваційні відносини серед жителів і інститутів метою яких є здобуття нових знань, приносять нові ідеї і способи вирішення проблем, які в результаті призводять до побудови стійких конкурентних переваг, які в свою чергу мотивують бізнес-активність. Цілком обгрунтованим, в цьому випадку, було б проведення дослідження цього явища в функціонуванні польських місцевих громад використовуючи при цьому відповідні маркери. Самоврядна інноваційність в цьому випадку означає здатність спільноти ставати подібним до більш розвинених місцевих громад (органів місцевого самоврядування) і пристосування до встановлених ними механізмів розвитку. Цінним може виявитись конфронтація польських громад з громадами в інших європейських країнах.

Аналіз запропонованих аспектів, а також висновків з проведених досліджень становитимуть суть пропонованої публікації.

Сторінка 2 з 2