Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Левченко А. О. ДЕЯКI ОСОБЛИВОСТI АДМIНIСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТIВ ЗАХИСТУ ДIТЕЙ ВIД ВПЛИВУ ШКIДЛИВОЇ IНФОРМАЦIЇ РЕКЛАМНОГО ЗМIСТУ

Метою статті є аналіз суб’єктного складу адміністративних правовідносин захисту дітей від шкідливої інформації в галузі реклами, виявлення недоліків цієї системи та розроблення пропозицій для її вдосконалення з метою підвищення ефективності захисту прав і законних інтересів дітей у галузі реклами. Автор використовує методи та прийоми логіки, зокрема аналізу, узагальнення й дефінування. Застосовується формально-юридичний метод для оцінки та інтерпретації положень нормативно-правових актів. Автор надав оцінку зарубіжному досвіду вирішення проблем, які є предметом дослідження. Надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи суб’єктів адміністративних правовідносин у сфері захисту дітей від шкідливої інформації в галузі реклами. Запропоновано створити окремий орган зі спеціальною компетенцією у сфері захисту дітей від шкідливої інформації в галузі реклами. Також дослідником пропонується включити до системи суб’єктів відповідних правовідносин органи саморегулювання. Автор вважає за доцільне розширити перелік суб’єктів рекламної діяльності, які несуть відповідальність за порушення законодавства про рекламу, включивши до нього рекламні агентства. Результати дослідження передбачають здійснення інституційних і функціональних реформ системи публічної адміністрації у сфері захисту дітей від шкідливої інформації в галузі реклами. Зокрема, має бути створений окремий орган зі спеціальною компетенцією в цій сфері, якому повинні бути передані повноваження низки інших органів. Також передбачається розширення повноважень громадських організацій та створення правових передумов для функціонування саморегулівних організацій у галузі реклами. Це означає необхідність внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та розроблення, прийняття й упровадження нових. Усе вищезазначене має сприяти системному підвищенню ефективності захисту дітей у цій сфері. Висновки. Автор демонструє власне бачення поняття «суб’єкт адміністративних правовідносин» у контексті дослідження. Зазначається, що не є можливою побудова цілісної дефініції категорії «суб’єкти адміністративних правовідносин у сфері захисту дітей від шкідливої інформації в галузі реклами» з огляду на різноманітність і складність її структурних елементів. Автор пропонує власний варіант вирішення проблем побудови системи суб’єктів адміністративних правовідносин у зазначеній сфері. Зокрема, запропоновано варіант побудови системи суб’єктів правовідносин у сфері захисту дітей від шкідливої інформації в галузі реклами.

Прочитано 139 разів
Ви тут: Home Архів номерів #3(22)/2018 Левченко А. О. ДЕЯКI ОСОБЛИВОСТI АДМIНIСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТIВ ЗАХИСТУ ДIТЕЙ ВIД ВПЛИВУ ШКIДЛИВОЇ IНФОРМАЦIЇ РЕКЛАМНОГО ЗМIСТУ