Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті з наукових і правозастосовчих позицій здійснено класифікацію адміністративних інформаційних правопорушень, запропоновано групи критеріїв для такої класифікації – за ознаками складів проступків, правових режимів інформації, що є предметом протиправних посягань, видами стягнень, іншими підставами, виявлено основні законодавчі недоліки щодо врахування видових особливостей адміністративних деліктів в інформаційній сфері, запропоновано шляхи їх усунення.

У статті розглядаються основні причини існування в Україні недосконалого адміністративно-деліктного законодавства в інформаційній сфері, визначаються правові, організаційні та методологічні основи його вдосконалення, аналізуються принципи і норми Права Європейського Союзу щодо запобігання адміністративним інформаційним правопорушенням, формулюються шляхи імплементації його положень у національне законодавство України.

У статті на основі положень адміністративно-деліктного законодавства України досліджується поняття «обʼєкт адміністративного інформаційного правопорушення», визначається його юридична та фактична природа, надається класифікація цього поняття, формулюються окремі пропозиції щодо вдосконалення законодавства про адміністративні інформаційні правопорушення.

Ви тут: Home Архів номерів #3(9)/2014 Ювілейний Показати матеріали по тегу: адміністративне інформаційне правопорушення