Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Одним з основних предметів уваги адміністративного права є дослідження особливосте статусу, функцій і змісту діяльності суб’єктів, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розробляючи при цьому особливу, спеціальну термінологію. Проте такі дослідження і розробки не завжди враховуються законодавцем при використанні відповідних термінів у нормативно-правових актах інших галузей права (наприклад, кримінального права), що призводить до різних підходів у використанні термінології, а отже й до виникнення колізій у правовому регулюванні. Ми спробуємо визначити деякі аспекти таких проблемних «сутичок» і запропонувати можливі варіанти їх усунення.

У статті досліджуються питання співвідношення таких понять, як «посада» та «служба», «посадова особа», «службовець», «службова особа», їх правова природа, сутнісне наповнення та вплив на розуміння і регулювання службових відносин в Україні. Автор пропонує власну редакцію згадуваних вище термінів, яка сприятиме усуненню конфлікту між ними, що існує сьогодні.

Статтю присвячено дослідженню концептуальних засад організації діяльності митниці ДФС України, повʼязаної з виконанням покладених на неї завдань і здійсненням повноважень за призначенням та спрямуванням, що поєднується в таких адміністративно-правових категоріях організації роботи митниці, як сполучення, звʼязок та взаємодія.

Ви тут: Home Архів номерів #3(9)/2014 Ювілейний Показати матеріали по тегу: повноваження