Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У статті досліджено підстави та порядок емісії акцій та облігацій для переведення зобовʼязань у цінні папери (секʼюритизації). Серед підстав переведення зобовʼязань в акції виділено: 1) задоволення вимог кредиторів за рахунок викупу акцій діючих власників або акцій, які перебувають у розпорядженні АТ; 2) задоволення вимог кредиторів за рахунок акцій додаткової емісії шляхом збільшення статутного капіталу АТ; 3) оплату акцій шляхом зарахування зустрічних грошових вимог до АТ поза межами провадження у справах про банкрутство. Визначено недоліки законодавства України, що перешкоджають реалізації визначеного способу реструктуризації заборгованості. Запропоновано зміни та доповнення до законодавства України, спрямовані на врегулювання процедури секʼюритизації. 

У статті визначено поняття, ознаки та види адміністративно-господарських санкцій, що застосовуються в охоронних фондових правовідносинах. Класифіковано та систематизовано адміністративно-господарські санкції на організаційно-правові та майнові, досліджено підстави та порядок їх застосування за окремі правопорушення на фондовому ринку. 

Ви тут: Home Архів номерів #3(9)/2014 Показати матеріали по тегу: цінні папери