Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Analysis of the European Court of Human Rightsʼ decisions in 2014. Main articles of UN Convention «For the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms», which were violated in Ukraine, are investigated. A problem that the European Court of Human Rightsʼ decisions are not satisfied in Ukraine is detailed.

Статтю присвячено характеристиці судоустрою та організації здійснення адміністративного судочинства в Німеччині. Зокрема, проаналізовано здійснення судочинства у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Стисло описано процедури порушення та розгляду адміністративних справ у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

 

Utchenko K. Y. Legal effect of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights decisions (2015 year review)

This article provides review of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights decisions in 2015. Author analyzed main articles of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and relevant case-law, primarily by the Grand Chamber. Author proposed solutions, providing execution of the European Court of Human Rights decisions in Ukraine.

Проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини за 2013 рік. Досліджено основні статті Конвенції ООН «Про захист прав людини та основоположних свобод», на порушення яких скаржаться громадяни України в заявах до Суду. Виявлено проблему невиконання прийнятих рішень національними судами.

Для визнання певного субʼєкта носієм публічних повноважень його належність до органів держави не принципова, не принципово яка його організаційно-правова форма (юридична особа, колективне утворення без статусу юридичної особи), необхідно дотримання таких умов: субʼєкт уповноважений законодавством на здійснення публічних повноважень; у нормативному акті мають бути визначені підстави набуття, межі повноважень, спосіб діяльності та компетенція такого субʼєкта. Практика адміністративного судочинства свідчить про постійне й масштабне залучення до участі в розгляді й вирішенні адміністративних справ субʼєктів, яких доволі складно можна визначити саме як «субʼєктів владних повноважень» (субʼєктів публічної адміністрації). Наголошено, що субʼєкт публічної адміністрації може реалізовувати як публічно-правові так і приватно-правові повноваження.

Ви тут: Home Архів номерів #4(10)/2014 Показати матеріали по тегу: рішення