Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Проаналізовано підстави та чинники виникнення в адміністративно-правовій науці такого поняття як «адміністративний розсуд» субʼєкта публічної адміністрації. Доведено, що поняття «адміністративний розсуд суб’єкта публічної адміністрації» почало активно впроваджуватися та використовуватися в сучасній адміністративно-правовій під впливом таких чинників, як прийняття в 1996 році Конституції України та нормативних актів, які регулюють систему, компетенцію субʼєктів публічної адміністрації, визначають їх умови реалізації цими суб’єктами, визнання людини, її життя і здоровʼя, честі і гідності, недоторканості і безпеки найвищою соціальною цінністю, проголошення відповідальності держави перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головного обов’язку держави.

Прочитано 515 разів
Ви тут: Home Архів номерів #4(18)/2016 СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ