Адміністративне правo і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

#4(6)/2013

Od zawsze wiedza o aktualnych pozycjach sił własnych oraz przeciwnika stanowiła istotny czynnik w procesie podejmowania decyzji. Obecnie element wywiadowczy w dużej mirze spoczywa na zdalnym przekazie danych. Tworzone aplikacje informatyczne w połączeniu z systemami GPS umożliwiają niemal idealne pozycjonowanie. Zastosowanie tej wiedzy w prognozowaniu zdarzeń, zwłaszcza tych niekorzystnych, jest celem wielu organizacji militarnych, a także służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Artykuł przybliży aplikację łączącą wiedzę o aktualnych pozycjach w obszarze działań sił własnych oraz przeciwnika, z możliwością prowadzenia prognoz eksperckich, tym samym mając nieocenione znaczenie dla skuteczności procesu decyzyjnego.

This article aims to underline the most important features of post-Soviet administrative traditions, defining the legal framework for modern system of executive authorities in Ukraine, as well as to propose possible ways for its transformation according to the conceptual and legal framework for public administration, based on European administrative traditions. The main attention is paid to the issues of scientific substantiation of grounds for review of the values, goals, functions and competence of executive authorities in Ukraine with the purpose to provide further convergence with European public administration framework. Special attention is paid to institutional and functional aspects of public administration, theoretical and practical proposals as to their modernization, new developments in lecturing administrative law in higher educational institutions, based on a new vision of the subject of the fundamental branch of law.

Сторінка 2 з 2