Адміністративне право і процес

науково-практичний журнал заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

У цій статті розглядаються теоретичні питання, пов’язані із з’ясуванням дефі-
ніції «джерело адміністративно-деліктного права». На підставі здобутків теорії
права, адміністративного права, здійснюється аналіз джерел адміністративно-
деліктного права. Пропонується авторське визначення джерела адміністратив-
но-деліктного права, їх видів.

У статті розкривається сутність рішень Європейського суду з прав людини в системі джерел адміністративного процесуального права. Автором надається поняття та правова характеристика цієї категорії. У статті сформульовано практичні проблеми щодо застосування рішень Європейського суду з прав людини адміністративними судами та шляхи їх розв’язання.

Статтю присвячено з’ясуванню поняття та видів джерел службового права. Зроблено спробу встановити сутність та співвідношення категорій «джерело права» та «джерело службового права». У межах джерел службового права виділені формалізовані джерела національного права; формалізовані джерела міжнародного права; неформалізовані джерела національного права; неформалізовані джерела міжнародного права. Сформульовано авторське визначення поняття «джерела службового права».

 У статті досліджуються думки вчених щодо визначення джерел правової охорони публічного майна крізь призму поняття «джерело адміністративного права». Здійснюється порівняльний аналіз досліджуваного поняття в соціально-матеріальному та юридичному (формальному) значеннях. Обґрунтовується теза, що у сфері здійснення правової охорони публічного майна джерела права потрібно тлумачити через такі підходи: ідеологічний, соціальний, матеріальний та формально-юридичний.

Ви тут: Home Показати матеріали по тегу: джерело права