Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Вітальне слово головного редактора

gol redЮридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка зберігає та примножує найкращі традиції правничої думки одного із найстаріших вищих навчальних закладів України − Університету Св. Володимира.

Факультет уславлений іменами правників світового масштабу, зокрема, першого декана юридичного факультету Університету Св. Володимира І. М. Даниловича, останнього ректора Університету Св. Володимира Є. В. Спекторського, а також багатьох інших шанованих юристів-педагогів, котрі творили університетську юридичну науку.

Вагомий доробок лишили по собі видатні представники поліцейської науки Університету − М. Х. Бунге, А. Я. Антонович, М. М. Цитович, І. Т. Тарасов.

Віддаючи шану неоціненній, але, на жаль, малопізнаній спадщині київської юридичної науки, невпинно прагнучи її піднесення, кафедра адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка започатковує науково-практичний журнал «Адміністративне право і процес».

Філософія журналу полягає у створенні можливостей вільного сприйняття, наукового осмислення та практичного запровадження кращих світових, європейських і вітчизняних тенденцій адміністративно-правової науки, критичного обговорення проблем застосування адміністративного, адміністративного процесуального законодавства, а також здійснення правосуддя в адміністративних справах.

Нині українське суспільство потребує законодавчого закріплення повноцінного й відкритого соціального діалогу між людиною і владою, розроблення нормативних стандартів здійснення публічною адміністрацією її повноважень.

Як складається історично, − в авангарді новітніх суспільних процесів стоїть юридична наука, якій  у справі обґрунтування змісту та природи публічно-правових відносин належить вирішальна роль. Тож наскільки вичерпно й точно наукова громадськість зможе донести до української спільноти передові ідеї громадянського суспільства й демократичної держави, настільки успішним і поступальним буде творення міцного національного законодавства, європейське піднесення Української держави.

Здобувши незалежність, Україна стала на шлях формування нової парадигми адміністративно-правової та адміністративно-процесуальної науки й права, їх соціального призначення. Закономірно, що із прийняттям Конституції України докорінно змінилося розуміння сутності адміністративного права, адміністративного процесуального права; національне законодавство збагатилося новими, принципово важливими нормативно-правовими актами, суттєво розширилося коло учасників адміністративно-правових й адміністративно-процесуальних відносин.

Щиро раді запросити науковців, представників судових, правоохоронних, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, юристів-практиків, а також студентську молодь до оприлюднення своїх наукових напрацювань на шпальтах журналу.

Маємо надію, що журнал «Адміністративне право і процес» слугуватиме не лише висвітленню останніх досягнень у царині науки адміністративного й адміністративного процесуального права, але й стане рушійною силою у збагаченні цих галузей новими науковими ідеями, у розвитку національного законодавства та формування єдиної судової практики в адміністративних справах.

 

І. С. Гриценко,
доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прочитано 29609 разів
Ви тут: Home Головна