Prawo i Postępowanie Administracyjne - ISSN - 2227-796X

czasopismo naukowe wydawane przez Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

O czasopiśmie

Założyciel: Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

Status czasopisma: ogòlnoukraiński

Język publikacji: ukraiński, rosyjski, angielski, niemiecki, polski.

Obszar dystrybucji: narodowy.

Kategorie czytelników: naukowcy, pracownicy organòw sądowych, kontrolnych i ochrony prawa, organòw administracji publicznej oraz innych instytucji państwowych, urzędnicy samorządów terytorialnych, doradcy prawni, studenci, uczniowie, słuchacze szkòł wyższych z kierunku «Prawo».

Cele programowe (podstawowe zasady): zaawansowane szkolenie teoretyczne i praktyczne, podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz dydaktycznej Uniwersytetu oraz innych szkòł wyższych i wydziałòw prawa.

Zadania i główne cele wydawnictwa: promowanie najnowszych badań z prawoznawstwa oraz wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk w nauce prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, edukacji prawniczej, omówienie zagadnień dotyczących kształcenia przyszłych prawników, aktualnych problemòw praktycznego stosowania norm ustawodawstwa administracyjnego na Ukrainie.

Read 3904 times
Jesteś tutaj: Home Strona głòwna