Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Про журнал

Адміністративне право і процес – це наукове фахове видання, засноване Київським національним університетом імені Тараса Шевченка у 2012 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 18863-7663 Р від 28.04.2012.

ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online).

Журнал «Адміністративне право і процес» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачів наукових ступенів і вчених звань з юридичних дисциплін (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 року № 1609).

Журнал включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща), Citefactor (USA).

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, німецька.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Журнал призначений для науковців, працівників судових, правоохоронних, інших державних органів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, практикуючих юристів, студентів, курсантів, слухачів вищих навчальних закладів та факультетів юридичного профілю.

Програмні цілі (основні принципи): сприяння підвищенню науково-теоретичної, навчально-методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, інших вищих навчальних закладів й факультетів юридичного профілю. Завдання та основні цілі видання – популяризація новітніх досягнень юриспруденції та обмін передовим досвідом у сфері адміністративно-правової й адміністративно-процесуальної науки, юридичної освіти, обговорення проблем підготовки майбутніх юристів, актуальних питань практичного застосування адміністративного й адміністративного процесуального законодавства України.

Прочитано 2907 разів
Ви тут: Home Про журнал