Адміністративне право і процес - ISSN - 2227-796X

науково-практичний журнал заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Про журнал

Графік виходу друком журналу:

Номер журналу  Термін подання статей  Оприлюднення статті
на сайті видання 
Вихід журналу у світ 
АПП. – 2015. – № 1(11) до 16 березня 2015 року до 20 квітня 2015 року до 30 квітня 2015 року
АПП. – 2015. – № 2(12) до 15 червня 2015 року до 20 липня 2015 року до 31 липня 2015 року
АПП. – 2015. – № 3(13) до 14 вересня 2015 року до 19 жовтня 2015 року до 31 жовтня 2015 року
АПП. – 2015. – № 4(14) до 14 грудня 2015 року до 8 лютого 2016 року до 29 лютого 2016 року

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачів наукових ступенів і вчених звань з юридичних дисциплін (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 року № 1609).

Журнал включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща), Citefactor (USA).

Certificate IC Jornal Master List 2012.jpgCertificate IC Jornal Master List 2013 .jpg

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Журнал виходить друком щоквартально.

Статті приймаються упродовж року.

З номерами журналу та вимогами до статей можна ознайомитися на офіційній сторінці журналу.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Статус видання: вітчизняне

Мови видання: змішаними мовами (українська, російська, англійська, польська).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: науковці, працівники судових, правоохоронних, інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування, практикуючі юристи, студенти, курсанти, слухачі вищих навчальних закладів та факультетів юридичного профілю.

Програмні цілі (основні принципи): сприяння підвищенню науково-теоретичної, навчально-методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, інших вищих навчальних закладів й факультетів юридичного профілю. Завдання та основні цілі видання – популяризація новітніх досягнень юриспруденції та обмін передовим досвідом у сфері адміністративно-правової й адміністративно-процесуальної науки, юридичної освіти, обговорення проблем підготовки майбутніх юристів, актуальних питань практичного застосування адміністративного й адміністративного процесуального законодавства України.

Адреса редакційної колегії та контакти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Київ, Україна

Телефон відповідального секретаря: (044) 239-34-94, (096) 462-09-97, (095) 377-83-16

e-mail: admin.pravo@ukr.net

Офіційна сторінка: http://applaw.knu.ua/

Прочитано 9028 разів
Ви тут: Home Про журнал