Адміністративне право і процес
ISSN: 2227-796X (Print), ISSN: 2617-8354 (Online)

Науково-практичний журнал‚ заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Структура журналу

1. ЗАГАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

1. Принципи адміністративного права

2. Джерела адміністративного права

3. Суб’єкти публічного адміністрування

4. Суб’єктивні публічні права приватних осіб

5. Інструменти публічного адміністрування (нормативно-правові акти, адміністративні акти, адміністративний договір, плани, фактичні дії)

6. Внутрішньо-організаційне право (питання внутрішньої організації функціонування публічної адміністрації, компетенція, розподіл повноважень)

7. Адміністративна процедура (загальні питання)

8. Адміністративні послуги (загальні питання)

9. Публічне майно

10. Електронне врядування (загальні питання)

11. Матеріальна відповідальність публічної адміністрації

12. Альтернативні способи врегулювання спорів – медіація, переговори

13. Позасудовий захисту прав і свобод приватної особи

2. ОСОБЛИВЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

1. Адміністративно-господарське право

2. Адміністративно-деліктне право

3. Атомне право

4. Банківське право

5. Військове право

6. Екологічне право

7. Енергетичне право

8. Земельне право

9. Інформаційне право

10. Митне право

11. Міграційне право

12. Містобудівне право

13. Муніципальне право

14. Наукове право

15. Освітнє право

16. Податкове право

17. Поліцейське право

18. Право безпеки продуктів харчування

19. Право громадського здоров’я

20. Право мирних зібрань

21. Право охорони навколишнього природного середовища

22. Право соціального забезпечення

23. Право транспортної інфраструктури

24. Службове право

25. Спортивне право

26. Телекомунікаційне право

27. Транспортне право

28. Фінансове право

3. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС (АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО)

4. ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

5. ЗАРУБІЖНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

6. НАУКОВИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

7. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

8. КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Прочитано 2286 разів
Ви тут: Home Структура журналу